Manažérske dokumenty PRINCE2® ZDARMA!

Pri riadení projektu potrebuje Projektový manažér vytvárať a neskôr aktualizovať projektovú dokumentáciu. Aby sa zjednotil obsah dokumentov a zároveň aby sa uľahčilo projektovému manažérovi vytváranie týchto dokumentov, ponúkame vám kompletnú sadu vzorov dokumentov. Tieto dokumenty sú vo formáte PDF (na ukážku) pre záujemcov o projektové vzdelávanie, aby si mohli urobiť prehľad.


Vyberte dokument na stiahnutie